ZGŁOŚ STAN WODOMIERZA

*Rozliczenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki odbywa się
w dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych w następujących miesiącach:
– styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad – Odbiorcy usług z miejscowości:
Biskupice Radłowskie, Wola Radłowska, Marcinkowice, Zdrochec, Przybysławice, Wał Ruda, Zabawa,
– luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień – Odbiorcy usług z miejscowości:
Radłów, Głów, Sanoka, Siedlec, Łęka Siedlecka, Niwka, Brzeźnica.    *Prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualny rachunek bankowy wskazany na fakturze