JAKOŚĆ WODY

 

 

Poniżej prezentujemy sprawozdania z przeprowadzanych badań jakości wody przeznaczonej do spożycia.

 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Z DNIA 05.04.2022

ANALIZA WODY Z DNIA 18.11.2021

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY 2021