KONTAKT

 

 

Loading...

DANE KONTAKTOWE

Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Niwka 76, 33-130 Radłów

Biuro - tel. 14 678 20 64, +48 797 383 332

tel. alarmowy: 609 002 601 - Wodociągi od godz. 7.00 do godz. 23.00
tel. alarmowy: 669 018 333 - Wodociągi od godz. 23.00 do godz. 7.00
tel. alarmowy: 725 407 100 - Oczyszczalnia od godz. 7.00 do godz. 23.00

Zgłaszanie wywozu nieczystości płynnych
tel. 14 678 20 83 - od godz. 7.00 do godz. 23.00