CENNIKI I TARYFY

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązujące na terenie gminy Radłów od dnia 28 kwietnia 2022 roku

 

Cennik z dnia 26.07.2022 r.

Cennik wywozu ścieków bytowych 01.02.2022 r.

Cennik z dnia 15.12.2021 r.

Cennik z dnia 01.09.2021 r.