Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować , że z dniem 01.09.2021 roku Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka został przekształcony w spółkę p.n. „Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością”, która z tym dniem przejęła wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów o zaopatrzenie
w wodę i odprowadzenie ścieków zawartych przez Gminę Radłów
– Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka.