Prezes Zarządu Spółki 

Wiesław Głowa

Rada Nadzorcza

Janusz Gancarz
Tomasz Sławieniak
Mariusz Burnóg