Prezes Zarządu Spółki 

Wiesław Głowa

Rada Nadzorcza

Wiesław Armatys
Janusz Gancarz
Tomasz Sławieniak