Sprawozdanie z badań jakości wody październik 2020

Październikowe sprawozdanie z badań jakości wody dostępne w zakładce JAKOŚĆ WODY.