Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

informuje, że z dniem 17.06.2024 r. w ramach realizacji zadania pn.:
„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Niwce wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie gminy Radłów” rozpocznie się bezpłatna wymiana wodomierzy na terenie całej Gminy Radłów. Monterami wymieniającymi wodomierze będą pracownicy firmy AQUA Partner, posiadający personalne Identyfikatory.
W przypadku braku dostępu do wodomierza, pozostawiać będą Zawiadomienia z prośbą o pilny kontakt w sprawie ustalenia terminu wymiany.
Planowana wymiana rozpocznie się w msc. Radłów od ul. Kolejowej.
Sukcesywnie wymieniane będą wodomierze u Mieszkańców pozostałych ulic Radłowa,
a następnie w kolejnych miejscowościach Gminy Radłów – o czym informować Mieszkańców będą Sołtysi poszczególnych miejscowości.
W razie pytań i wątpliwości możecie Państwo uzyskać informacje w Radłowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku,
w godzinach 7.00 – 15.00, pod nr telefonu : 14 678 20 64