Informacja o możliwości wykonania przyłącza kanalizacyjnego

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem procesu uruchamiania przepompowni ścieków zlokalizowanych
w miejscowości Łęka Siedlecka i Sanoka, Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z.o.o.
informuje, że istnieje możliwość wykonania przyłącza kanalizacyjnego na w/w terenie.
Koszt wykonania przyłącza kalkulowany jest indywidualnie i zależy od: długości,
średnicy przewodu, ilości niezbędnych studni rewizyjnych, głębokości ułożenia,
ilości skrzyżowań z innymi mediami, przecięć i odtworzeń dróg oraz innych uwarunkowań.
Usługa może być wykonana kompleksowo wraz z inwentaryzacją geodezyjną
sytuacyjno-wysokościową tak, aby wszelkie formalności skrócić do minimum.

Zapraszamy do siedziby spółki lub kontaktu telefonicznego.
– przyłącz kanalizacyjny: 605 767 640, 14 678 20 83

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Wiesław Głowa