Informacja o możliwości rozłożenia na raty płatności za wykonanie przyłącza.

Informujemy, że na wniosek osób przyłączających się do sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Łęka Siedlecka, dla których Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
realizuje budowę przyłączy i koszt wykonania przyłącza jest wyższy niż 4 000,00 zł, istnieje
możliwość rozłożenia płatności za wykonanie przyłącza na 5 rat.

Rata 1 – w wysokości 50 % wartości wykonania przyłącza płatna w ciągu 14 dni
od daty wykonania, podpisania protokołu i wystawienia faktury.

Pozostała część należnej kwoty (tj. pozostałe 50%) może zostać rozłożona na 4 raty
miesięczne – płatne w terminie do końca każdego miesiąca.